Souhlas se zpracováním osobních údajů

1. Úvod 

Společnost Studio Paris Most s.r.o.postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, jakož i zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Podmínkami níže uvedenými vás naše společnost jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) informuje o podrobnostech zpracování vašich osobních údajů a o právech, která vám v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů přísluší.

2. Správce

      název subjektu:           Studio Paris Most s.r.o.
      sídlo:                           Průběžná 3175, 434 01 Most
      IČ:                              083 91 289
      tel. č.                           +420 775 422 745
      e-mail:                         fleiser@seznam.cz
ID datové schránky:   5rfaqka
Společnost je zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43987.

3. Rozsah zpracování osobních údajů

V rámci naší činnosti zpracováváme zejména osobní údaje, které získáváme od vás. Jedná se obvykle o tyto osobní údaje:

 • identifikační údaje jako jméno, příjmení;
 • titul, datum narození, funkce;
 • adresa bydliště či sídla a doručovací adresa;
 • telefonní číslo, e-mailová adresa;
 • číslo bankovního účtu.

Nad rámec uvedeného nám mohou být dostupné i další osobní údaje tím, že navštívíte internetovou stránku správce www.salon-pristroje.cz. V tomto případě se jedná zejména o IP adresu a soubory cookies.

Osobní údaje zpracováváme zejména za účelem plnění smluvních povinností, jakož i za účelem hájení zájmů a práv správce v případném sporu.

Osobní údaje zpracováváme na základě tzv. právního titulu (důvodu). Zpracování osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy a plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o námi nabízeného prodeji zboží.

4. Doba uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu daného zpracování. Osobní údaje uchováváme také po dobu stanovenou právními předpisy, např. podle zákona o účetnictví nebo o dani z přidané hodnoty. 

5. Příjemci osobních údajů

K osobním údajům, které nám poskytnete, mohou získat přístup i další subjekty, zejm. účetní/daňové společnosti, orgány státní správy a veřejné moci, spediční společnosti zajišťující doručení zakoupeného zboží.

6. Subjekt údajů a jeho práva 

Zpracováním vašich osobních údajů naší společností jste v právním postavení subjektu údajů, který má vůči nám, jako správci, následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, tj. zejména právo žádat po správci informaci o tom, zda dochází ke zpracování vašich osobních údajů a pokud ke zpracování dochází, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům a k informacím o jejich zpracování;
 • právo na opravu osobních údajů, pokud jsou údaje vedeny nepřesně nebo je třeba doplnit neúplné osobní údaje, které se vás týkají;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud nám v tom nebrání právní povinnosti nebo v případě jiných výjimek předpokládaných právní úpravou;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na přenositelnost údajů v případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které probíhá na základě uzavřené smlouvy; v takovém případě máte právo obdržet své osobní údaje v čitelném formátu;
 • právo vznést námitky proti zpracování osobních údajůpokud je zpracování vašich osobních údajů prováděno na základě oprávněných zájmů;
 • právo na podání stížnosti u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, e-mail: posta@uoou.cz.

Svá práva související s ochranou osobních údajů můžete uplatnit podáním adresovaném naší společnosti s uvedením vašich identifikačních údajů, na základě nichž vás budeme moct ztotožnit, vašich adresních údajů a uvedení vámi uplatňovaných práv.

Salon-pristroje.cz

Nad Vinicí 1709
434 01 Most

+420 775 422 745
fleiser@seznam.cz

IČ: 86751603
DIČ: CZ8354102768

Vzdělávací centrum pod záštitou MŠMT a MZČR

J. Suka 265/19
434 01 Most

Dotazy ohledně vzdělávání:
+420 608 480 389

Prodej kosmetických přístrojů, prodej estetických přístrojů, servis kosmetických přístrojů, servis estetických přístrojů, kryolipolýza přístroj, laserová lipolýza přístroj, ipl přístroj, diamantová dermabraze přístroj, ultrazvuková špachtle přístroj, lymfodrenáž přístroj, galvanická žehlička přístroj